Aktualności

Zajęcia z gier i zabaw tradycyjnych w SP im. H. Gieburowskiej w Głuchowie w ramach projektów: Project Opportunity Erasmus i STYLE

Dr Bartosz Prabucki - ekspert gier tradycyjnych w Instytucie Rozwoju Sportu i Edukacji przeprowadził 15 grudnia 2022 r. zajęcia z gier i zabaw tradycyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Gieburowskiej w Głuchowie w ramach projektów: Project Opportunity Erasmus i #STYLE.

Dzieci z 4 klasy SP grały w wybrane gry tradycyjne razem ze swoimi rodzicami.

Zajęcia podzielone były na dwie części. W pierwszej części wszyscy wysłuchaliśmy krótkiego, ale bardzo ciekawego wykładu o znaczeniu tradycyjnych gier i zabaw podwórkowych na świecie.

Zakończyliśmy cykl treningów dla dzieci w ramach projektu KIND(ER) SPORT

W listopadzie zakończył się cykl treningów sportowych organizowanych w ramach projektu KIND(ER) SPORTS.

Dzieci wzięły udział w zajęciach judo, pływania oraz piłki ręcznej.

Zajęcia zostały przeprowadzone w celu zwiększenia aktywności sportowej wśród 40 dzieci, poprawy ich perspektywy życiowej oraz wczesnego odkrycia talentów w różnych dziedzinach sportowych.

Podsumowaniem zrealizowanych działań były zawody sportowe, w których udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu.

Ostatnie spotkanie projektowe SactAge we Włoszech

W dniach 5-6.12.2022 r. koorydynator projektu z Włoch, czyli Federaziona Nazionale ADA gościł, tym razem w pięknym Rzymie, przedstawicieli Portugalii z Universidade Senior Evora USE, Polski, czyli przedstawicieli IRSiE oraz organizacji Red Deporte RDC z Hiszpanii. Było to ostatnie spotkanie projektowe w ramach #SactAge – Sport for Active Aging.

Na spotkaniu dopracowaliśmy prace nad poradnikiem SactAge Manual (IO2) oraz SactAge Training Module (IO3) z ogólnymi wytycznymi na temat pracy i treningu z seniorami.

Pomiędzy głównymi spotkaniami projektowymi u większości partnerów odbywały się również lokalne seminaria naukowo-praktyczne z prezentacjami i warsztatami dla wolontariuszy i seniorów, w tym również w Polsce.

Spotkanie projektowe Opportunity w Hiszpanii

W dniach 24-25.11.2022 w hiszpańskiej miejscowości Almunia de Dona Godina odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu #Opportunity

W pierwszym dniu Partnerzy omawiali najważniejsze kwestie dotyczące tworzonych rezultatów projektu, zwłaszcza MOOC – obszernego kursu online,  dostępnego dla wszystkich chętnych w trzech językach (angielskim, hiszpańskim i francuskim), dotyczącego sportów i gier tradycyjnych – ich znaczenia, wartości oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania do m.in. integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi przez sport oraz równości płciowej w sporcie.

Spotkanie projektowe SactAge – Sport for Active Aging w Hiszpanii

Kolejne spotkanie w ramach projektu SactAge – Sport for Active Aging odbyło się w Hiszpanii. W dniach 14-15.11.2022 r. partnerzy projektu z Włoch Federaziona Nazionale ADA, Portugalii Universidade Senior Evora USE i gospodarze w postaci przedstawicieli organizacji Red Deporte RDC, spotkali się w Madrycie.

II spotkanie w ramach projektu PROPACT

II spotkanie w ramach projektu PROPACT.

W dniu 8 listopada br. odbyło się II spotkanie partnerów projektu „Promotion of physical activity through European traditional sports” (PROPACT). Członków konsorcjum gościł Gdańsk, a organizatorem był Gdański Ośrodek Sportu.

Spotkanie rozpoczął lider, prezentując sprawozdanie koordynatora projektu z działań, następnie przedstawione zostały wyniki badań (IRSIE) prowadzonego w ramach projektu, rozmawiano o układzie Manuala dotyczącego promocji aktywności fizycznej z wykorzystaniem sportów tradycyjnych (AEJeST).

II spotkanie projektowe CulTour Design w Saragossie w Hiszpanii

24 października 2022 r. przedstawiciele Instytutu Rozowju Sportu i Edukacji Piotr Kociszewski i Kazimierz Waluch uczestniczyli w II spotkaniu projektowym CulTour Design - Enriching Digital Design Competences for the empowerment of Cultural Tourism w Saragossie, w Hiszpanii.

II spotkanie projektowe STYLE w Serbii

Instytut Rozwoju Sportu i edukacji we współpracy z europejskimi organizacjami partnerskimi realizuje innowacyjny projekt STYLE- Sport Tradition Youth Linked Elderly, którego głównym celem jest integracja międzypokoleniowa poprzez sporty i gry tradycyjne.

Zgodnie z kalendarzem projektowymi, w dniach 18-19 października w Nowym Sadzie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie organizacji partnerskich, w którym uczestniczyły zespoły projektowe z Rumunii, Grecji, Polski, Turcji i Serbii.

Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych w ramach projektu Erasmus Plus: Love Earth to the Moon and Back

26 września 2022 r. wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku Jagiellonka pracujący przy projekcie Love Earth to the Moon and Back świętowali Europejski Dzień Języków Obcych w prawdziwie międzynarodowym gronie.

Razem z uczniami i pracownikami: ACD – Agency for Cultural Diplomacy, BBI Vienna, Noah’s Ark Academy Kenya a także partnerami projektu Le_Moon z Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž z Czech i Lycée Louis Jouvet de Taverny z Francji wzięli udział w warsztatach online zorganizowanych poprowadzonych przez panią Tatjanę Christelbauer z ACD – Agency for Cultural Diplomacy w Wiedniu.

Spotkanie projektowe "Love Earth to the Moon and Back" w Kownie na Litwie

Przedstawiciele projektu Love Earth to the Moon and Back, czyli nauczyciele z Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku, gościli w pięknym Kownie w dniach 19-23.09.2022r.

Gospodarzem wizyty był Vytauto Didziojo Universitetas, a jej tematem była: ‘Teacher digital competence development for creating open digital resources. Intermediate e-curriculum evaluation’.

Wspólnie z partnerami z Litwy, a także z Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž z Czech, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü oraz MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY z Turcji, ACD – Agency for Cultural Diplomacy (Agentur für Kulturdiplomatie) z Austrii, Móðurmál – samtök um tvítyngi z Islandii i Lycée Louis Jouvet de Taverny z Francji pracowaliśmy nad ewaluacją wstępnej wersji e-programu nauczania dla edukacji ekologicznej w szkołach średnich, a także rozpoczęliśmy prace nad konstruowaniem platformy e-learningowej, której stworzenie jest również jednym z celów projektu.

Podkategorie

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media