Sport againts bullying, czyli jak wykorzystać sport do zwalczania przemocy rówieśniczej

Szkoła jest miejscem, które powinno kojarzyć się pozytywnie – jako miejsce do przyswajania wiedzy, nawiązywania nowych znajomości, rozwijania pasji. Jednak zarówno wśród dzieci, jak i młodzieży szkoła może kojarzyć się negatywnie ze względu na szereg nieprzyjemnych sytuacji, jakie mogą spotkać każdego ucznia. Przemoc to nic innego jak agresywne zachowanie, które zwykle powtarza się w czasie, np. wyrządzenie komuś krzywdy, spowodowanie strachu i cierpienia lub stworzenie negatywnego i niekomfortowego środowiska panującego w szkole dla innej osoby. Przemoc występuje w sytuacji, gdy zachodzi realna lub domniemana nierównowaga sił. Może przyjmować formy takie jak:

  • fizyczna – bicie, popychanie, niszczenie lub kradzież własności
  • słowna – wyzwiska, wyśmiewanie lub nieprzyjemne komentarze
  • społeczna – wykluczanie innych z danej grupy lub rozsiewanie o nich plotek lub pogłosek,
  • pisemna – pisanie uwag lub znaków, które są krzywdzące lub obraźliwe,
  • elektroniczna (powszechnie znana jako przemoc w sieci) - rozsiewanie plotek i krzywdzących komentarzy za pomocą e-maili, telefonów komórkowych i na portalach społecznościowych.

Należy bezwzględnie pamiętać, że przemocy nigdy nie można akceptować. Nie należy jej traktować jako jednej z gałęzi „dorastania”.

Doświadczenia dzieci i młodzieży, a także przeprowadzane badania stale pokazują, że zastraszanie jest bardzo istotnym problemem, z konsekwencjami dla bezpośrednio zaangażowanych uczniów, ich rodzin i rówieśników, jak również otaczającej społeczności. Przemoc niesie ze sobą wiele skutków. Może doprowadzić do znacznego obniżenia samooceny u dziecka, nieśmiałości i problemów w relacjach interpersonalnych. Ponadto dzieci mogą być narażone na wiele problemów emocjonalnych, których skutki będą się ujawniać także w przyszłości. Dzieci, które stają się ofiarami, odreagowując decydują się stosować przemoc wobec innych dzieci. Ofiary przemocy potrzebują wsparcia ze strony dorosłych, aby pomóc im rozwijać i dbać o te zdrowe i prawdziwe relacje, nie tylko w szkole, ale również w prywatnym życiu.

Aby zaradzić zjawisku przemocy w szkołach warto zacząć działania wcześniej, nie czekając, aż coś się wydarzy. Pierwszym podstawowym krokiem dla każdej placówki jest szczegółowe opracowanie, zaplanowanie i wdrożenie procedury, która przeciwdziała przemocy. Podczas zebrania wśród wszystkich pracowników, warto poruszyć temat przemocy oraz zastanowić się, co zrobić, jeśli w naszej szkole wystąpi zachowanie agresywne, a także co będziemy robić, żeby zapobiegać takim sytuacjom.

Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zgłaszania dyrektorowi poważnych incydentów uczniowskich, takich jak przemoc. Dyrektorzy mają obowiązek zbadać wszystkie zgłoszone przypadki przemocy i wyciągnąć odpowiednie konsekwencje.

Jednym ze sposobów dążących do rozwiązywania problemu przemocy rówieśniczej w szkołach jest wykorzystanie aktywność fizycznej wśród dzieci i młodzieży.  Ruch powoduje wydzielanie endorfin, czyli tzw. „hormonów szczęścia“. Dzięki niemu poprawia się nasze samopoczucie, pozwala dotlenić mózg, uwolnić negatywne emocje, co wpływa nie tylko na spokojniejszy sen, ale również na lepszą pamięć.

W ramach Europejskiego Projektu - Erasmus+ KA2 pt. z inicjatywy 5 państw partnerskich (Polska, Portugalia, Słowenia, Turcja, Bułgaria)  powstał Projekt Bullying pod tytułem „Using Sports for Preventing Peer Bullying in Schools”. Przeznaczony jest on zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. Jego głównym celem jest odpowiednie wykorzystanie sportu do przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i kreowania przyjaznej atmosfery w szkole, pogłębianie świadomości problemu przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, ukierunkowanie na tworzenie właściwej polityki szkolnej, a także poznanie najpopularniejszych metod stosowanych przez ofiary. Projekt jest unikatowy, ze względu na formę, zagadnienia teoretyczne, możliwe również do wykorzystania w praktyce, dążąc do rozwiązywania problemu - wykorzystując przy tym wszelką możliwą aktywność fizyczną.

Zapraszamy do obejrzenia video i pobrania plakatów edukacyjnych ⤵️

 Plakat1 1

Plakat2 1

Plakat3 1

Plakat4 1

Plakat 5 1