Spotkanie DuMotion, Sakarya, Turkey – 5-6.07.2021

W dniach 5-6 lipca 2021 odbyło się w Sakarya (Turcja) spotkanie uczestników projektu DuMotion.

Podczas spotkania rozmawiano na temat ukończonych spotkań nt. wolontariatu i wszyscy partnerzy zgodzili się, że szkolenia zostały dobrze zorganizowane a opracowany podręcznik jest doskonałym narzędziem, które można przekazać wolontariuszom, ale także klubom sportowym i organizacjom jako narzędzie przyszłej edukacji wolontariuszy. Zaprezentowany został raport ewaluacyjnych, a także raport dotyczący upowszechniania informacji o projekcie DuMotion. Podjęty został także wątek dokumentowania aktywności wolontariuszy oraz prac przygotowujących konferencję kończącą projekt. Partnerzy zaproponowali, aby we współpracy z chorwackim Ministerstwem Turystyki i Sportu, przygotować zaproszenie dla przedstawicieli Ministerstw Sportu państw Partnerów do udziału w konferencji końcowej. Fundację IRSiE reprezentowali: Bartosz Prabucki i Kazimierz Waluch.

2

3

4