VI spotkanie w ramach projektu OPPORTUNITY

9 lipca 2021 odbyło się VI spotkanie partnerów projektu OPPORTUNITY.

Dotyczyło ono podsumowania i terminarza realizacji zadań w ramach IO1 (podręcznik i dobre przykłady równości płci i włączenia społecznego z wykorzystaniem sportów tradycynych), a także sprawom związanym z rozpowszechnianiem informacji nt. Projektu i jego celów. Omówione zostały kwestie związane z organizacją Multiplier Sport Event w Chorwacji, a także spotkaniem partnerów w dniach 21-23 października 2021. Fundację IRSiE reprezentowali Bartosz Prabucki I Kazimierz Waluch.

6th Opportunity meeting1

6th Opportunity meeting2