Kolejne spotkanie przedstawicieli partnerów projektu SactAge (14.07.2021)

Dnia 14.07.2021r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli partnerów projektu SactAge, mającego na celu promowanie aktywnego starzenia się poprzez sport.

Celem projektu jest m.in. opracowanie narzędzi i strategii, aby skutecznie uwrażliwić osoby starsze ne korzyści płynące ze sportu; opracowanie instrumentów i strategii promowania zajęć sportowych dla osób starszych w środowisku domowym i uprawiania sportów na świeżym powietrzu, a także łączących sport i aktywność ruchową z turystyką socjalną oraz rozwijanie wolontariatu osób starszych jako promotorów aktywności ruchowej. Należy przy tym pamiętać, że postępujący wzrost populacji osób starszych jest ważnym zjawiskiem i wyzwaniem dla społeczeństwa europejskiego, a uprawianie sportu zapobiega rozwojowi chorób zwyrodnieniowych i przyczynia się do aktywnego starzenia się i lepszej jakości życia. Niestety, mimo korzyści, jakie płyną z zajęć sportowych dla osób starszych, ich udział w tych zajęciach w Europie jest bardzo niski.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele koordynatora włoskiego (Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti Degli Anziani - ADA) oraz partnera hiszpańskiego (Fundación Red Deporte Y Cooperación - RED DEPORTE), polskiego (IRSiE - w składzie Monika Piątkowska i Olga Smoleńska) oraz portugalskiego (Universidade Sénior de Évora), przy czym spotkanie to miało charakter wyjątkowo międzynarodowy ze względu na okres wakacyjne i różną lokalizację, od Europy, wyspy, stolice, metropolie, po Azję, osób w nim uczestniczących 😊
W trakcie spotkania zostały omówione zebrane uprzednio przykłady dobrych praktyk, za realizację których byli odpowiedzialni przedstawiciele IRSiE, dokonano wstępnego wyboru projektowego logotypu, jak również ustalono dalszy harmonogram działań projektowych. Pierwsze spotkanie bezpośrednie będzie miało miejsce prawdopodobnie jesienią w Portugalii.

14072021 1