Aktualności

Seminarium naukowo-praktyczne BIKE ENCOUNTERS

SEMINARIUM NAUKOWO-PRAKTYCZNE BIKE ENCOUNTERS

W dniach 11-12.10.2021r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu odbyło się seminarium naukowo-praktyczne w ramach V spotkania projektowego „Bike Encounters” realizowanego z programu Erasmus+ i tzw. „small collaboration” we współpracy pracowników Katedry Kultury Fizycznej UMK oraz Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie (koordynator: Kazimierz Waluch), narodowej federacji czasu wolnego FITEL we Włoszech (koordynator: Daniela Sangiorgio) oraz organizacji sportowej RED DEPORTE z Hiszpanii (koordynator: Carlos de Carcer).

Do Torunia przyjechała kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli gości zagranicznych. Uczestnicy wzięli udział w międzynarodowym polsko-anglojęzycznym seminarium, w których uczestniczyli również studenci różnych kierunków (w tym Turystyki i Rekreacji I i II stopnia oraz Sport&Wellness UMK) oraz występowali przedstawiciele pracowników naukowych z prezentacjami na temat podróży i organizacji turystyki rowerowej w Polsce i Europie (dr Czesław Adamiak Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu i dr Olga Smoleńska Katedra Kultury Fizycznej). Dodatkowo swoje prelekcje zaprezentowali zaproszeni goście z Polski: Mateusz Zacharewicz z Muzeum Regionalnego w Szczecinku, Jarosław Styperek z WSB Poznań oraz przedstawiciele Programu Absolwentów UMK Toruń, jak również przedstawiciele z Włoch i Hiszpanii (Laura Scadellari, Alessandro Scalercio, Carlos de Carcer), których wystąpienia dotyczyły edukacji i włączania socjalnego w ramach turystyki rowerowej oraz przewodników, wycieczek i szlaków rowerowych po Polsce (w tym organizacji turystyki rowerowej w Rzymie, szlaku Santiago de Compostela, historycznego przewodnika rowerowego po szlaku Pomorskich Rodów Szlacheckich, wycieczek rowerowych dla absolwentów UMK Toruń czy analizy i parametrów szlaków rowerowych w Wielkopolskim Parku Narodowym).

Uczestnicy spotkania projektowego spotkali się również z Dziekanem WNoZiGP Markiem Kejną, który zaprezentował gościom najistotniejsze informacje na temat Torunia, Uczelni i Wydziału oraz podjęli dalsze działania i warsztaty na temat podsumowania i finalnych efektów projektu przewidzianych do końca grudnia b.r. (w tym B1 – Badania nt. aktywności rowerowej i włączania socjalnego w turystykę rowerową, B2 – kolekcja dobrych praktyk i szlaków rowerowych i B3 – propozycja nowych produktów i szlaków rowerowych).

Cała wizyta odbyła się w sympatycznej i pozytywnej atmosferze, a goście zagraniczni mimo krótkiej i intensywnej wizyty, wyjechali pod dużym wrażeniem całego Torunia i uczelni. Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy na to wydarzenie dotarli lub pomogli w jego organizacji!

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media