Aktualności

Seminarium nt. The Importance of soft skills in training of sport coaches

Seminarium nt. The Importance of soft skills in training of sport coaches

W dniu 30 października 2021 roku odbyło się seminarium nt. The Importance of soft skills in training of sport coaches zorganizowane przez Koło Studenckie EXPERT Szkoły Wyższej im Pawła Włodkowica w Płocku, Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji

Szkolenie trenerów sportowych to złożony proces. Obejmuje nie tylko rozwój wiedzy w zakresie poszczególnych sportów, ale także kształtuje określone umiejętności, niezbędne dla efektywnej pracy trenera. Praca trenera nie ogranicza się do kształcenia umiejętności sportowych podopiecznych, gdyż wymaga od niego szeregu kompetencji miękkich, niezbędnych dla prowadzenia zajęć w grupach, z osobami o różnym stopniu rozwoju fizycznego i intelektualnego czy umiejętności reagowania na różne sytuacje. W świetle powyższego, niezwykle istotnym staje się rozwijanie tych kompetencji, gdyż w sposób kluczowy wpływają na pracę trenera.
Celem seminarium była wymiana poglądów i doświadczeń środowiska naukowego i praktyków w zakresie szeroko pojmowanych kompetencji miękkich w kształceniu trenerów.
Tematyka seminarium umożliwiła prezentację współcześnie stosowanych rozwiązań w zakresie kształcenia i wykorzystania kompetencji miękkich w pracy trenera. Spotkanie pozwoliło uczestnikom seminarium na wspólną refleksję, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.
Podczas Seminarium wystąpili Prelegenci z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Polski:
dr Andrea Ciantar - Fondazione Laboratorio per le Politiche Sociali - LABOS, Włochy; Temat: Training your potential through sport: the coach as a mentor
Alexandra Mariut, Elena Cacciotti - Fundación Red Deporte y Cooperación, Hiszpania, Temat: Mentoring Refugees in Football Based Programmes
Birol Cagan, Ahmet Dalci - Dogansehir Dag Ve Doga Sporlari Kulubu Dernegi, Turcja; Temat: Communication Skills of Coaches
Carlos de Cárcer - Fundación Red Deporte y Cooperación, Hiszpania; Temat: Problems and solutions for implementing trainings and mentoring with youth at high risk of exclusion
dr Olga Smoleńska, Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Polska; Temat: Czynniki psychologiczne w biegach długodystansowych
dr Jan Harasymowicz, prof. SWPW, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Polska; Temat: Psychiczne czynniki sukcesu w sporcie i pracy trenera

2

3

5

6

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media