Aktualności

Love Earth to the Moon and Back - pierwsza sesja inTalk projektu Erasmsus+

Love Earth to the Moon and Back

1st session

Title: “Grüne Botschaft - green message: Love letters to Earth …

Pierwsza sesja inTalk projektu Erasmsus+ Love Earth to the Moon and Back odbyła się 30 marca 2022r. w Polsce, Turcji, Czechach, Austrii i Francji. Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku, które jest partnerem stowarzyszonym Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji przez dwie godziny uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym na platformie ZOOM przez Panią Tatjanę Christelbauer, założycielkę ACD – Agency for Cultural Diplomacy, która również jest partnerem projektu.

Pani Christelbauer mówiła o znaczeniu sztuki w walce ze zmianami klimatycznymi. Na początek wprowadziła kilka ćwiczeń ruchowych mających pobudzić umysły uczestników warsztatu, a następnie omówiła w jaki sposób sztuka może wyrażać troskę o przyrodę we współczesnym świecie, poruszyć serca ludzi i zachęcić ich do działania w obronie naszego domu – Ziemi. Wystąpienie zostało zilustrowane pracą „Green Town” Friedensreicha Hundertwassera, austriackiego artysty również zajmującego się ochroną środowiska.

W kolejnej części spotkania zostały przedstawione informacje dotyczące podejścia ONZ i Unii Europejskiej do problemu globalnego ocieplenia. Obejrzeliśmy filmy, które wyjaśniały stanowisko obu instytucji na ten temat i pokazywały 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Nasz projekt koncentruje się na celach numer 13 i 15.

Warsztat zakończył się częścią praktyczną. Uczestnicy mieli napisać listy miłosne do ziemi. Ostatecznie nie ograniczyliśmy się tylko do listów. Powstały rysunki, krótkie przemówienia i wiersze, które wyrażały nasze uczucia do matki ziemi, nasze troski i nadzieje oraz marzenia o przyszłości i nienaruszonym ekosystemie. Złożyliśmy piękne świadectwa miłości i troski o planetę oraz zaangażowania w jej ochronę.

Piotr Romanowski, Liceum Ogólnokształące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media