Aktualności

Badania fokusowe w ramach projektu Pop-Up: Sport For Empowerment

W dniu 20 kwietnia br. w Płocku odbyło się spotkanie, podczas którego przeprowadzono badania z udziałem dwóch grup fokusowych w ramach projektu Pop-Up: Sport For Empowerment Wywiady miały na celu zidentyfikowanie potrzeb uczestniczek projektu oraz poznanie perspektywy osób pracujących z grupami pozostającymi poza rynkiem pracy.

Zebrane wyniki posłużą do przygotowania raportu, w którym zostaną przedstawione aktywności, które pomogą rozwijać praktykę sportową i wspierać nabywanie umiejętności społeczno-zawodowych poprzez sport wśród wrażliwych grup o niskich kwalifikacjach, zapisanych na szkolenia lub programy integracji społeczno-zawodowej. Spotkanie było możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy partnerskiej z Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Poszkodowanych Przestępstwem w Płocku, który udziela wsparcia pokrzywdzonych przestępstwami, ich najbliższych i świadkom przestępstwa.

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media