Aktualności

Szkolenie online w IRSIE

Szkolenie online w IRSIE - "Potencjał sportów tradycyjnych w przeciwdziałaniu agresji i dyskryminacji oraz budowaniu przyjaznych relacji w szkole".

Zainteresowanie szkoleniem „Potencjał sportów tradycyjnych w przeciwdziałaniu agresji i dyskryminacji oraz budowaniu przyjaznych relacji w szkole" przeszło nasze oczekiwania. Po przeprowadzeniu pierwszego szkolenia dla nauczycieli 28 stycznia 2021 r. przygotowaliśmy kolejne, dla rodziców.

Na szkoleniach online nauczyciele, jak i rodzice poznali metody radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole. Omówione zostały zjawiska tzw. "bullying" (dyskryminacji i agresji) jako poważny problem agresji rówieśniczej w szkołach oraz główne typy takich zachowań. Przedstawiliśmy przykłady sportów tradycyjnych jako narzędzia, mającego duży potencjał w przeciwdziałaniu agresji i dyskryminacji oraz budowaniu przyjaznej atmosfery w szkole. Kursanci zgłębili także wiedzę o sportach tradycyjnych, poznali, jakie niosą ze sobą wartości, jak można je wykorzystać w praktyce, przykłady takich sportów i związanych z nimi wydarzeń.

Prezentacja została przeprowadzona na podstawie badań i materiałów przygotowanych dla międzynarodowego projektu pt. „Using Sports for Preventing Peer Bullying in Schools” (Wykorzystanie sportu do przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach).

Głównym celem tej inicjatywy jest zapobieganie przemocy, agresji i dyskryminacji wśród uczniów w szkołachpoprzez angażowanie ich w takie aktywności sportowe, które pozwolą im wykorzystać swoją energię w sposób pozytywny.Projekt to wspólna inicjatywa instytucji partnerskich z Portugalii, Słowenii, Turcji, Bułgarii i Polski.Stronę polską reprezentuje Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.

Spotkanie odbyło się w trybie online, na darmowej platformie Jitsi. Prezentację poprowadzi dr Bartosz Prabucki - ekspert ds. sportów tradycyjnych Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji.

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media