Nasi eksperci

Monika Piątkowska

Dr Monika Piątkowska posiada dwukierunkowe wykształcenie - ukończyła zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz turystykę i rekreację na wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jest także absolwentką Podyplomowego Studium Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej broniąc pracę doktorską na temat „Aktywność fizyczna społeczeństwa polskiego na tle Europy mierzona Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej IPAQ”. W 2006 roku brała udział w programie stypendialnym na University of St Andrews w Szkocji. W 2007 roku dr Piątkowska uzyskała nagrodę w Konkursie dla Młodych Naukowców podczas International Scientific Conference “10th Sport Kinetics 2007” w Belgradzie. W 2008 roku otrzymała stypendium za pracę „Prevalence of physical activity in the European Union - comparative analysis” ufundowaną przez Międzynarodową Radę Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym (ICSSPE) podczas 16th Biennial Conference of ICSPES w Macau w Chinach. W tym samym roku zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Young Investigators' Award podczas International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS) "Sport Sciences and Harmonious Society in the 21st Century" w Guangzhou w Chinach.

Dr Piątkowska bardzo ściśle współpracuje z instytucjami (Ministerstwo Sportu i Turystyki – ekspert w latach 2012-2014, Główny Urząd Statystyczny – ekspert w latach 2009, 2013) i organizacjami (Polski Związek Golfa – 2015) działającymi w sporcie.

Od 2006 roku dr Piątkowska bierze aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych wygłaszając referaty. Realizuje także krajowe i międzynarodowe projekty badawcze głównie z zakresu zarządzania sportem (np.

-Sieć Tematyczna Programu ERASMUS AEHESIS „Ujednolicanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w Zakresie Nauk o Sporcie”

- Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy

- Study on Training of young Sportsmen/women in Europe

- Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom ambush marketingu w organizacji dużych imprez sportowych

- Style konsumpcji sportowej Polaków)

Obecnie jest koordynatorem projektu SIVSCE (Social Inclusion and Volunteering in Sport Clubs in Europe) w Polsce realizowanego w ramach grantu Erasmus + Sport (2015-2017).

Dr. Monika Piątkowska has graduated from management at the University of Warsaw and tourism and recreation at the Faculty of Physical Education of Jsoef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. She is also a graduate of Postgraduate European Studies of Warsaw School of Economics.

Dr. Monika Piątkowska successfully defended her PhD dissertation on “Physical activity of the Polish society in comparison with other European countries measured with the International Physical Activity Questionnaire” in 2009. In 2008 she gained an international award funded by International Council of Sport Science and Physical Education during 16th Biennial Conference of ICSPES in Macau in China (paper: “Prevalence of physical activity in the European Union - comparative analysis”). In the same year she won first place in the competition for Young Investigators' Award during International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS) "Sport Sciences and Harmonious Society in the 21st Century" in Guangzhou in China. Since then her research interests have been strongly combined with physical activity and its socio-demographic determinants with respect to WHO recommendations.

In this area Dr. Monika Piątkowska cooperates very closely with governmental institutions (Ministry of Sport and Tourism - expert in 2012-2014, the Central Statistical Office - an expert in the years 2009, 2013). She is an author and co-author of numerous papers dealing with different aspects of physical activity.

Since 2006, Dr. Piątkowska has participated in numerous national and international conferences providing oral presentations. She has also been engaged in carrying out international research projects, mainly in the field of sport management (i.e.

-ERASMUS AEHESIS - Aligning a European Higher Education In Sport Science)

- Physical Activity of inhabitants in Warsaw

- Study on Training of young Sportsmen/women in Europe

- Counteracting ambush marketing strategies in mega sport events organisation

- Sport consumption style of the Poles

Currently she is a national coordinator of SIVSCE (Social Inclusion and Volunteering in Sport Clubs in Europe) project realised within Erasmus + Sport framework (2015-2017).

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media