Nasi eksperci

Patrycja Jaksim

ekonomistka, specjalista d/s Public Relations, copywriter.
Absolwentka ekonomii rocznik 2005 oraz podyplomowych studiów Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim rocznik 2011.
Ukończyła Akademię Trenera i Master Bussines Training w Rowińska Bussines Coaching.
Praktykantka w Ministerstwie Finansów w Departamencie Polityki Zagranicznej i Departamencie Międzynarodowej Integracji Gospodarczej.
Zawodowo spełnia się w dwóch branżach.
Od 2005 r pracuje w Dziale Finansowo-Windykacyjnym u czołowego lidera rynku wodnego, producenta i dystrybutora wody z branży HOD (Home and Delivery Office).
Od 2012 r związana z branżą Public Relations. Współpracowała przy niezależnych projektach komunikacyjno-wizerunkowych z sektorów: health and beauty, edukacja szkolna, turystyka, rekreacja i sport. Specjalizuje się w content marketingu.

Promotorka aktywnego i zdrowego trybu życia. Entuzjastka rozwoju kompetencji, neuromarketingu i szeroko pojętej komunikacji, zarówno marki/organizacji z podmiotami rynku, jak i komunikacji interpersonalnej.
Pasjonatka historii i kultury USA oraz Road 66.

Patrycja Jaksim

economist, specialist in Public Relations, copywriter.
Graduate in Economics in 2005 and postgraduate studies in Public Relations at the University of Warsaw, year 2011.
She graduated Trainer's Academy and Master Bussines Training at Rowińska Bussines Coaching.
Apprentice at the Ministry of Finance in the Foreign Policy Department and the Department of International Economic Integration.
Professionally meets in two industries.
Since 2005, he has been working in the Finance and Debt Collection Department at the leading leader in the water market, producer and distributor of HOD (Home and Delivery Office) water.
Since 2012, she has been associated with the Public Relations industry. She worked on independent communication and image projects from the following sectors: health and beauty, school education, tourism, recreation and sport. She specializes in content marketing.
Promoter of an active and healthy lifestyle. An enthusiast for competence development, neuromarketing and communication, both brands / organizations with market entities as well as interpersonal communication.
Passionate about the history and culture of the USA and Road 66.

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media