Nasi eksperci

Patrycja Jaksim

PR Manager w Instytucie Rozwoju Sportu i Edukacji. Ekonomistka, PR Manager. Absolwentka ekonomii i podyplomowych studiów Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka w Ministerstwie Finansów w Departamencie Polityki Zagranicznej i Departamencie Międzynarodowej Integracji Gospodarczej. Ukończyła Akademię Trenera i Master Bussines Training w Rowińska Business Coaching oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu komunikacji.
Od 2017 r. pełni funkcję PR Managera w Instytucie Rozwoju Sportu i Edukacji. Zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji dla krajowych
i międzynarodowych projektów sportowo-edukacyjnych. Współpracuje z mediami, koordynuje social media oraz dba o realizację strategii komunikacji Instytutu. Od stycznia 2020 r. dzieli się swoją wiedzą z zakresu public relations prowadząc praktyki studenckie. Właścicielka firmy PR TOD@Y www.prtoday.pl. Pomagam mikro, małym i średnim firmom realizować cele biznesowe poprzez budowanie skutecznej komunikacji z podmiotami rynku. Dostarcza klientom narzędzia i rozwiązania z zakresu komunikacji marki. Pracuje w duchu filozofii H2H (human to human). Autorka licznych artykułów branżowych. Jej profil zawodowy przez 16 lat związany był także z zinansami i windykacją. Promotorka aktywnego i zdrowego trybu życia, w 2017 roku z sukcesem przebiegła półmaraton. Entuzjastka rozwoju kompetencji, wyznaje ideę edukacji przez całe życie. Pasjonuje się psychologią pozytywną, historią i kulturą USA oraz Route 66.

Patrycja Jaksim
PR Manager Institute for Sport and Education Development. Economist, Public Relations Manager. A graduate of economics and postgraduate studies in Public Relations at the University of Warsaw. Intern at the Ministry of Finance in the Department of Foreign Policy and the Department of International Economic Integration. She also graduated Trainer Academy and Master Business Training at Rowińska Business Coaching, as well as a number of communication courses and trainings. Since 2017, he has been a PR Manager at the Institute for Sport and Education Development. Prepares and implements communication strategies for national and international sports and education projects. Builds media relations, coordinates social media and takes care of the implementation of the Institute's communication strategy. From January 2020, she shares her knowledge in the field of public relations by running student internships. Owner in PR TOD @ Y www.prtoday.pl company. Help small business achieve their business goals by building effective communication with market. Provides clients with brand communication tools and solutions. Works in the spirit of H2H (human to human) philosophy. Author of many articles on PR. Her professional profile for 16 years was also related to finances and debt collection.
Promoter of an active and healthy lifestyle, in 2017 she successfully ran a half marathon. Competence development enthusiast, professes the idea of ​​lifelong education. Passionate about positive psychology, US history and culture and Route 66.

 

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media