Rada Fundacji

Paulina Wolfram

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie: wyższe, politolog, specjalizacja marketing polityczny, 1995 – 2001 r. Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Doświadczenie (inicjatywy i projekty edukacyjne, szczególnie w dziedzinie edukacji i sportu): od ponad 7 lat związana z projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi w tym finansowanymi ze środków UE; trenerka rozwoju osobistego i efektywności indywidualnej oraz zagadnień równości szans kobiet i mężczyzn; akredytowana przez Krajowy Ośrodek EFS trenerka gender, akredytowana trenerka i konsultantka metodologii Discovery Insights, obecnie uczestniczka Akademii Trenerów Biznesu TROP. Rozwój osobisty, towarzyszenie w rozwoju osobistym i zawodowym innym - jest jej pasją życiową.

Od 2006 – obecnie – Towarzystwo Amicus, kierownik działu szkoleń, specjalistka ds. zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE, koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków UE, o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym m. in Szkoła w regionie, region w Europie, Euro na Sport, Euro na kulturę, (cykl ogólnopolskich projektów szkoleniowych realizowana na zlecenie MRR), Kobiecy kapitał.

IX 2011 – obecnie – koordynatorka i trenerka projektu Kobiecy Kapitał, projekt współfinansowany ze środków EFS, POKL, poddziałanie 2.1.1 – PARP.

2009 – obecnie – administracja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego w Białymstoku w ramach Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych.

2010 – obecnie – certyfikowana przez Krajowy Ośrodek EFS trenerka w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn 2009 – IV 2011 – doradczyni kluczowa w Regionalnym Ośrodku EFS w Warszawie.

2009 – 2010 – koordynatorka ogólnopolskiego projektu informacyjno- szkoleniowego „Euro na kulturę”, czyli przygotowanie sektora kultury do pozyskiwania środków z UE, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2009 – koordynatorka z ramienia Towarzystwa Amicus II Forum Funduszy Europejskich, największej w Polsce imprezy promocyjno-informacyjnej na temat funduszy unijnych, organizowanej corocznie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2009 – koordynator ds. informacji i promocji i publikacji projektu „Wybieram Europę” – ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz zwiększenia frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, kampania współfinansowana przez Komisję Europejską.

2009 – redaktor wydawnictwa podsumowującego realizację Narodowego Planu Rozwoju, na zlecenie MRR.

2008 – koordynator ds. szkoleń projektu „Euro na sport czyli przygotowanie szeroko pojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowanych z UE na lata 2007-13”, ogólnopolskiego projektu informacyjno-promocyjno- edukacyjnego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przy współpracy Ministerstwa Sportu, dla szeroko pojętych środowisk sportowych (w tym także organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego) w zakresie przygotowania do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-13. W realizowanych działaniach udział wzięło ponad 1000 osób z całej Polski.

2007 – koordynator ds. edukacyjnych projektu „ Szkoła w regionie, region w Europie” – ogólnopolskiego projektu informacyjno-promocyjno-edukacyjnego, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakresie informacji nt. polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz funduszy unijnych; projekt skierowany do uczniów i nauczycieli z terenu całego kraju. (w realizowanych działaniach udział wzięło 2000 nauczycieli z całej Polski, w prowadzonych 3 ogólnopolskich konkursach udział wzięło ponad 100 szkół z terenu całej Polski).

2006 – 2007 – koordynator działań informacyjnych projektu Transgraniczne Centrum Edukacji i Informacji Obywatelskiej – międzynarodowego projektu informacyjno-edukacyjnego dla organizacji pozarządowych i mniejszości narodowych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III a 2005 – 2006 - Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie, Koordynator międzynarodowego projektu AGRISAVOIR, finansowanego ze środków Leonardo da Vinci - projekt edukacyjno-szkoleniowy dla nauczycieli.

1997 – 1998 – Ministerstwo Skarbu Państwa , Biuro Kadr i Szkolenia , zespół ds. Administracji Personalnej, Gabinet Ministra - Wydział Delegatur MSP.

Pasje, zainteresowania: kino, literatura pozytywistyczna, rower, spacery, polityka.

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media