Institoyto Koinonikis Kainotomias Kai Synoxis, Greece