Projekty Archiwalne

Szczypiorniak na podwórko

Głównymi założeniami projektu o nazwie "Szczypiorniak na podwórko" jest przede wszystkim opracowanie i przetestowanie modelu współpracy lokalnych klubów sportowych i organizacji pozarządowych na rzecz dzieci. Opracowaniem i upowszechnieniem wypracowanego modelu zajmie się lider partnerstwa - IRSiE, w Płocku działania przetestują i wdrożą partnerzy: Fundusz Grantowy i SPR. Fundusz odpowiada za rekrutację pedagogów i dzieci, SPR Wisła Płock za organizację treningów piłki ręcznej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz na stronę projektu.

  • Działaniami projektowymi obejmiemy 30 dzieci z Płocka w wieku 7-13 lat. Będą one brały udział w zajęciach uspołeczniających, ale także dwa razy w tygodniu w treningach piłki ręcznej. W sumie, Wisła zorganizuje 300 godzin treningów, a pedagodzy poprowadzą 144 godziny zajęć.

Na spotkania z opiekunami zarezerwowana jest przede wszystkim przestrzeń miejska, a ich celem będzie przekazanie społecznie akceptowalnych norm zachowań, ale także pokazanie podwórek jako miejsc, gdzie bezpiecznie i twórczo można spędzać wolny czas.

Handball natomiast, nauczy dzieci współdziałania w grupie, nauczy umiejętności rozładowywania emocji i agresji w naturalny sposób. Trenerzy duży nacisk położą na budowanie pozytywnych więzi i partnerskich relacji w grupie. Przez naukę zasad fair play pokażą, jak ważne jest zachowanie wewnętrznej równowagi emocjonalnej, odpowiedzialność nie tylko za jednostkę, ale także grupę, drużynę. Przewidzieliśmy również organizację miniturniejów, na które zapraszać będziemy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie.

pdf"Szczypiorniak na podwórko"
Handball for Playground
Szczypiorniak na podwórko

Handball for Playground
Organizacja: Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji
Województwo: mazowieckie
Miejscowość: Warszawa
Partnerzy: Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Płock / Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A., Płock
Okres realizacji: 2015-03-01 - 2016-04-30
Kwota dotacji: 327 430,00 PLN

Opis projektu po angielsku:

The project targets children (7-13) threatened by exclusion and demoralisation in Płock. Street workers will facilitate activities that suit the needs of local children and Wisła Płock sports club coaches will run handball and other sports coaching sessions. Handball training sessions will teach children fair play, positive ways of relieving tensions and venting off aggression. The respect enjoyed by the Handball Section of the Wisła Płock sports club in the community will help attract children. We will develop and disseminate a local model for involving sports clubs in children and youth intiatives.

Projekt „Szczypiorniak na podwórko” realizowany jest w latach 2014-15 przez partnerstwo w składzie: Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Fundusz Grantowy dla Płocka i SPR Wisłę Płock S.A. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media