Ogłoszenia

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego w programie „Rozwój działalności Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji poprzez doposażenie fundacji” w ramach NABORU W PROGRAMIE „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-20

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media