Komunikacja i kultura

Różnice kulturowe, czyli różni i podobni jednocześnie

Temat szkolenia: Różnice kulturowe, czyli różni i podobni jednocześnie

Prowadzący szkolenie

Dr Kazimierz Waluch

Adiunkt na kierunku zarzadzanie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji. Wykładowca przedmiotów w zakresie autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, savoir-vivre. Specjalista z tematy kultury i wielokulturowości. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz 11 książek. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, prowadził wykłady w polskich i zagranicznych uniwersytetach i szkołach wyższych. Realizator wielu projektów międzynarodowych. Członek Editorial Board kilku pism naukowych. Przedstawiciel Fundacji IRSiE w międzynarodowej organizacji np. European Traditional Sports and Games Association (ETSGA), International Sport and Culture Association (ISCA), World Ethnosport Confederation.

Program szkolenia

  • Co to jest kultura? (np. płaszczyzny zjawisk kulturowych, definicje, kultura a cywilizacja, podział kultury)
  • Dlaczego jesteśmy różni? (np. my-oni, odmienności kulturowe)
  • Co wpływa na różnice kulturowe? (np. rasa, naród, cywilizacja, religia, język)
  • Co oznaczają różnice kulturowe w praktyce? (np. zachowania, gesty, ubiór, relacje międzyludzkie)

Czym wyróżnia się nasze szkolenie i dlaczego warto wziąć w nim udział?

  • Dowiesz się wiele o kulturze, tym co nas łączy i dzieli.
  • Poznasz konkretne przykłady związane z różnicami kulturowymi.
  • Otrzymasz sugestie praktycznych rozwiązań, pomocnych podczas kontaktów z przedstawicielami innych kultur.

Czas trwania szkolenia:

  • Online: 2 h
  • W kontakcie: 2,5 h

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media