Raporty końcowe z projektu SactAge - Sport for Active Aging

Zapraszamy do zapoznania się z trzema raportami końcowymi z projektu SactAge - Sport for Active Aging, którego celem jest promowanie aktywnego starzenia się uprawiając sport, co skutkuje dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz podniesieniem jakości życia seniorów.

Podręcznik IO1- SActAge zawiera zbiór dobrych praktyk na poniższe tematy:

 - jak skutecznie uwrażliwiać osoby starsze na korzyści płynące ze sportu,

- jak bezpiecznie rozwijać indywidualne praktyki sportowe w domu,

- jak rozwijać uprawianie sportów na świeżym powietrzu,

- jak rozwijać praktyki sportowe i motoryczne osób starszych poprzez łączenie sportu i turystyki socjalnej,

- rozwijać wolontariat seniorów na rzecz promocji aktywności ruchowej wśród osób starszych.

Podręcznik IO2 - SActAge zawiera zasady i wytyczne oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące powyższych czterech tematów zawartych w IO1- SActAge.

Podręcznik IO3 - SActAge to moduł szkoleniowy dla seniorów-wolontariuszy, pracowników socjalnych, trenerów sportowych, jak zostać promotorem praktyk sportowych dla osób starszych.

Dokumenty zostały wydane w ramach wydawnictwa IRSIE.

Pobierz bezpłatne materiały:

IO1_SACT_AGE_GOOD_PRACTICES.pdf

IO2_SACT_AGE_MANUAL_2023.pdf

IO3_SACT_AGE_Training_module_2023.pdf

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media