Aktualności

 Memorandum of Understanding Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji z African Traditional Sports and Games Confederation

Memorandum of Understanding Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji z African Traditional Sports and Games Confederation

W dniu 25 maja 2021 podpisane zostało Memorandum of Understanding pomiędzy Instytutem Rozwoju Sportu i Edukacji – IRSiE (reprezentowanym przez Kazimierz Walucha, Prezesa IRSiE) a African Traditional Sports and Games Confederation - ATSGC (reprezentowanym przez Yahya Al-Matarr Jobe, Prezydenta ATSGC). Porozumienie dotyczy współpracy naukowej, dokumentacji i promowania sportów tradycyjnych, jako ważnego komponentu niematerialnego dziedzictwa kulturowego Afryki. Wyniki wspólnych działań będą publikowanew mediach Traditional Sports. 

African Traditional Sports and Games Confederation - ATSGC jest partnerem www.traditionalsports.org

MoU IRSiE ATSGC 1

MoU IRSiE ATSGC 2

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media