Aktualności

Spotkanie projektowe Elisa w Grecji

Przedstawicielki IRSIE wzięły udział w spotkaniu partnerów projektu ELISA, które odbyło się 24.02.2023 w Salonikach w Grecji.

Podczas wydarzenia zaprezentowano wyniki raportu dotyczącego podwójnej kariery młodych sportowców oraz przewodnik po testach psychometrycznych dla młodzieży uprawiającej sport. Partnerzy zaplanowali także kolejne kroki realizacji projektu.

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem! Zobacz, jak uzyskać wsparcie

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.

Spotkanie projektowe "Love Earth to the Moon and Back" w Turcji

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły współpracujący jako wolontariusze z Instytutem Rozwoju Sportu i Edukacji przy projekcie Erasmus Plus "Love Earth To the Moon And Back" udali się w podróż do Manisy w Turcji. Spotkanie projektowe odbywało się w dniach w dniach 6-8.02.2023 r.

Celem projektu jest stworzenie programu nauczania dla edukacji ekologicznej w szkołach średnich. W trakcie mobilności uczniowie uczestniczyli w lekcjach pilotażowych dotyczących wpływu człowieka na środowisko oraz środowiska na człowieka przygotowanych przez partnerów projektu (Czechy, Francja, Islandia, Polska, Austria).

Ostatnie spotkanie projektowe KIND(ER) SPORT w Warszawie

W dniach 9-12.01.2023 r. w Warszawie odbyło się spotkanie końcowe projektu Erasmus Plus KA210 - Time to Discover Ideal Sports Inclusivity, Inclusion, Early Intervention, Gaining Habits through Sports realizowanego wspólnie przez ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (Turcja) i IRSiE.

Zajęcia z gier i zabaw tradycyjnych w SP im. H. Gieburowskiej w Głuchowie w ramach projektów: Project Opportunity Erasmus i STYLE

Dr Bartosz Prabucki - ekspert gier tradycyjnych w Instytucie Rozwoju Sportu i Edukacji przeprowadził 15 grudnia 2022 r. zajęcia z gier i zabaw tradycyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Gieburowskiej w Głuchowie w ramach projektów: Project Opportunity Erasmus i #STYLE.

Dzieci z 4 klasy SP grały w wybrane gry tradycyjne razem ze swoimi rodzicami.

Zajęcia podzielone były na dwie części. W pierwszej części wszyscy wysłuchaliśmy krótkiego, ale bardzo ciekawego wykładu o znaczeniu tradycyjnych gier i zabaw podwórkowych na świecie.

Zakończyliśmy cykl treningów dla dzieci w ramach projektu KIND(ER) SPORT

W listopadzie zakończył się cykl treningów sportowych organizowanych w ramach projektu KIND(ER) SPORTS.

Dzieci wzięły udział w zajęciach judo, pływania oraz piłki ręcznej.

Zajęcia zostały przeprowadzone w celu zwiększenia aktywności sportowej wśród 40 dzieci, poprawy ich perspektywy życiowej oraz wczesnego odkrycia talentów w różnych dziedzinach sportowych.

Podsumowaniem zrealizowanych działań były zawody sportowe, w których udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu.

Ostatnie spotkanie projektowe SactAge we Włoszech

W dniach 5-6.12.2022 r. koorydynator projektu z Włoch, czyli Federaziona Nazionale ADA gościł, tym razem w pięknym Rzymie, przedstawicieli Portugalii z Universidade Senior Evora USE, Polski, czyli przedstawicieli IRSiE oraz organizacji Red Deporte RDC z Hiszpanii. Było to ostatnie spotkanie projektowe w ramach #SactAge – Sport for Active Aging.

Na spotkaniu dopracowaliśmy prace nad poradnikiem SactAge Manual (IO2) oraz SactAge Training Module (IO3) z ogólnymi wytycznymi na temat pracy i treningu z seniorami.

Pomiędzy głównymi spotkaniami projektowymi u większości partnerów odbywały się również lokalne seminaria naukowo-praktyczne z prezentacjami i warsztatami dla wolontariuszy i seniorów, w tym również w Polsce.

Spotkanie projektowe Opportunity w Hiszpanii

W dniach 24-25.11.2022 w hiszpańskiej miejscowości Almunia de Dona Godina odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu #Opportunity

W pierwszym dniu Partnerzy omawiali najważniejsze kwestie dotyczące tworzonych rezultatów projektu, zwłaszcza MOOC – obszernego kursu online,  dostępnego dla wszystkich chętnych w trzech językach (angielskim, hiszpańskim i francuskim), dotyczącego sportów i gier tradycyjnych – ich znaczenia, wartości oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania do m.in. integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi przez sport oraz równości płciowej w sporcie.

Spotkanie projektowe SactAge – Sport for Active Aging w Hiszpanii

Kolejne spotkanie w ramach projektu SactAge – Sport for Active Aging odbyło się w Hiszpanii. W dniach 14-15.11.2022 r. partnerzy projektu z Włoch Federaziona Nazionale ADA, Portugalii Universidade Senior Evora USE i gospodarze w postaci przedstawicieli organizacji Red Deporte RDC, spotkali się w Madrycie.

II spotkanie w ramach projektu PROPACT

II spotkanie w ramach projektu PROPACT.

W dniu 8 listopada br. odbyło się II spotkanie partnerów projektu „Promotion of physical activity through European traditional sports” (PROPACT). Członków konsorcjum gościł Gdańsk, a organizatorem był Gdański Ośrodek Sportu.

Spotkanie rozpoczął lider, prezentując sprawozdanie koordynatora projektu z działań, następnie przedstawione zostały wyniki badań (IRSIE) prowadzonego w ramach projektu, rozmawiano o układzie Manuala dotyczącego promocji aktywności fizycznej z wykorzystaniem sportów tradycyjnych (AEJeST).

Podkategorie

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media