Możliwości współfinansowania aktywności społeczeństwa obywatelskiego przez Unię Europejską w latach 2014 - 2020