Fundacja

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji powstał 19 stycznia 2012 roku. Konferencja inauguracyjna odbyła się w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie. Misją instytutu jest wspieranie i realizacja inicjatyw zmierzających do podnoszenia w społeczeństwie wiedzy i umiejętności na temat kultury fizycznej i edukacji sportowej.

Celem powstania Instytutu była potrzeba połączenia wiedzy i praktyki, chęci i możliwości oraz zaangażowania i zebrania w jednym miejscu zaangażowanych i pełnych pasji ekspertów.

Realizacja tych celów jest możliwa dzięki aktywnej pracy wielu ludzi, którzy na przestrzeni lat działalności Instytutu wnieśli swoją wiedzę, a także zdobyli doświadczenie, zwiększając efektywność swojej pracy.

Obecnie Instytut realizuje projekty w zakresie wspierania i realizacji inicjatyw oraz projektów społecznych ukierunkowanych na edukację, kulturę i kulturę fizyczną. Angażuje się w nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach życia społecznego oraz promuje nowatorskie metody i formy kształcenia kadr sportowych.

W ramach swojej działalności Fundacja Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji zaprasza do współpracy wszystkie podmioty, zarówno stowarzyszenia, fundacje, gminy, jak i samorządy, spółki miejskie oraz OSiR-y, kluby i wszystkich, którzy są zainteresowani współdziałaniem w zakresie sportu. Proponowane partnerstwo możliwe jest w różnych formach m.in. poprzez patronat, partnerstwo projektowe, współpracę wydawniczą, wsparcie merytoryczne przy organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, pomoc przy uzyskaniu patronatów honorowych oraz promocję w mediach ogólnopolskich. Ze względu na specyficzny charakter każdego przedsięwzięcia forma współdziałania jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb.

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media