VII spotkanie online w ramach projektu OPPORTUNITY

10 września 2021 odbyło się VII spotkanie partnerów projektu OPPORTUNITY. Dotyczyło ono podsumowania realizacji zadań w ramach IO1 (podręcznik i dobre przykłady równości płci i włączenia społecznego z wykorzystanie sportów tradycyjnych), a kwestie związane z organizacją Multiplier Sport Event w Chorwacji. Fundację IRSiE reprezentował Kazimierz Waluch.