Aktualności

Spotkanie inauguracyjne projektu Le MOON w Manisa/ Turcja

W dniach 31 stycznia – 4 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu Le MOON w Manisa w Turcji, w którym uczestniczyli przedstawiciele IRSIE wraz z partnerem projektu Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku i jej przedstawicielami: Panią Martyną Florkowską-Kardasz i Panią Justyną Pająk-Jaroszewską. Gospodarzem wydarzenia była Dyrekcja Manisa AFAD (Turcja).

Pierwszy dzień rozpoczął się wizytą władz w miejscowym ratuszu oraz spotkaniem z gubernatorem miasta Yaşarem KARADENİZEM. Pani Hanife Karakaya przedstawiła cele projektu oraz odbyła się wymiana informacji kulturalnych na temat historii miasta. Po wizycie nastąpiło spotkanie z prezydentem Manisa Celal Bayar University prof. dr Ahmetem ATAÇ.

Przedstawiono kolejnych partnerów projektu i podsumowanie budżetu projektu. 2 lutego uzgodniliśmy harmonogram projektu, role organizacji partnerskich, wyniki projektu oraz omówiliśmy terminy wyjazdów studentów.

Ponieważ żadne spotkania w ramach projektu Erasmus + nie mogą obejść się bez poznania lokalnych kultur i tradycji, ostatniego dnia mobilności zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem do Efezu i Şirince dla wszystkich uczestników spotkania inauguracyjnego.

 

FKg2h2FXwAktuk

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media