Aktualności

Pierwsze spotkanie projektowe ENTI Games w Warszawie

W dniach 6-7.02.2024 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie europejskich partnerów w ramach projektu ENTI Games, którego celem jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wśród europejskich dzieci i młodzieży, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami, oraz promowanie wykorzystania sportów tradycyjnych TSG jako narzędzia poprawy ich zdrowia fizycznego i społeczno-emocjonalnego. Projekt skupia się na opracowaniu zestawu narzędzi wspierających rozwój TSG – tradycyjnych sportów i gier dla szkół, ośrodków sportu, nauczycieli, coachów sportowych pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami ze specjalnymi potrzebami.

Podczas pierwszego dnia projektowego nastąpiła prezentacja partnerów i organizacji współpracujących, zaplanowanie pracy i działań eventowych w ramach ENTI Games Week, opracowanie planu komunikacji przeprowadzanych działań i ustalenie budżetu.

Partnerzy wzięli także udział w „burzy mózgów” na temat precyzyjnego określenia grup docelowych uwzględniając różnice kulturowe, lokalne sporty tradycyjne, bariery językowe i geograficzne oraz stopień upośledzenia w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Drugiego dnia projektowego ENTI Games partnerzy omawiali moduł e-learningowy oraz propozycje treści. Każdy z partnerów prezentował grę tradycyjną wywodząca się jego kraju, objaśniał zasady, reguły gry oraz prezentował najważniejsze informacje o danym sporcie tradycyjnym. Nie zabrakło dobrej zabawy i aktywności fizycznej, także na świeżym powietrzu.

Działania w ramach projektu ENTI Games obejmą badania i gromadzenie tradycyjnych gier z 60 krajów, lokalne warsztaty mające na celu zrozumienie samodzielnie zidentyfikowanych potrzeb nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sportowych w zakresie włączenia, a także utworzenie ustrukturyzowanego raportu na temat wybranych i zaadaptowanych tradycyjnych gier.

IRSIE reprezentowali: dr Kazimierz Waluch, dr Agnieszka Muszyńska i Patrycja Jaksim.

 

enti1

enti2enti3enti4

enti5enti6enti7enti8enti9enti10enti11enti12enti13enti14enti15

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media