Projekty

ENTI Games

ENTI Games

Title: European New Traditional Inclusive Games
Acronym: ENTI GAMES
Call: ERASMUS-SPORT-2023 (Sport 2023)
Type of Action: ERASMUS-LS (ERASMUS Lump Sum Grants)
Topic: ERASMUS-SPORT-2023-SCP - Cooperation partnerships
Duration: 36 month
Start: 1.01.2024
Grant: 250 000 euro

Partners:
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland) – Leader
Deporte Para la Educacion y La Salud (Spain)
L’ORMA Societa Sportiva Dilettantistic ARL (Italy)
Udruga Vere Montis (Croatia)
L’Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJST) (France)
SQLEARN (Greece)

The project will focus on developing a toolkit to support the development of TSG (Traditional sports and games), which is one of the recommendations of the report "A Mapping of Traditional Sports and Games in Europe" by the DG Education and Culture of the European Commission. This toolkit will be designed to cater to the needs of all children, including those with special needs, and will be digitalized into a web E-Learning section to allow users to share ideas and advice on the implementation of the European New Traditional Inclusive Games (ENTI Games).
The project aims to address the lack of visibility and support for TSG in Europe, which are an important part of European cultural heritage and can promote social cohesion, inclusivity, and physical activity for all. The project also seeks to address the low levels of physical activity among European children and adolescents, including those with special needs, and promote the use of TSG as a tool for improving their physical and social-emotional health.
The project's activities will include research and collection of traditional games from 60 countries, local workshops to understand the self identified needs of PE teachers and sport coaches in terms of inclusion, and the creation of a structured report on selected and adapted traditional games. The project will also involve the implementation of local pilot-testing of the toolkit, creation of guidelines for organizing European Traditional Inclusive Games and Sport events, and implementation of the ENTI Games Week in each partner country.

 

PIERWSZE SPOTKANIE PROJEKTOWE ENTI GAMES W WARSZAWIE

W dniach 6-7.02.2024 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie europejskich partnerów w ramach projektu ENTI Games, którego celem jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wśród europejskich dzieci i młodzieży, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami, oraz promowanie wykorzystania sportów tradycyjnych TSG  jako narzędzia poprawy ich zdrowia fizycznego i społeczno-emocjonalnego. Projekt skupia się na opracowaniu zestawu narzędzi wspierających rozwój TSG – tradycyjnych sportów i gier dla szkół, ośrodków sportu, nauczycieli, coachów sportowych pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami ze specjalnymi potrzebami.


Podczas pierwszego dnia projektowego nastąpiła prezentacja partnerów i organizacji współpracujących, zaplanowanie pracy i działań eventowych w ramach ENTI Games Week, opracowanie planu komunikacji przeprowadzanych działań i ustalenie budżetu.

Partnerzy wzięli także udział w „burzy mózgów” na temat precyzyjnego określenia grup docelowych uwzględniając różnice kulturowe, lokalne sporty tradycyjne, bariery językowe i geograficzne oraz stopień upośledzenia w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Drugiego dnia projektowego ENTI Games partnerzy omawiali moduł e-learningowy oraz propozycje treści. Każdy z partnerów prezentował grę tradycyjną wywodząca się jego kraju, objaśniał zasady, reguły gry oraz prezentował najważniejsze informacje o danym sporcie tradycyjnym. Nie zabrakło dobrej zabawy i aktywności fizycznej, także na świeżym powietrzu.

Działania w ramach projektu ENTI Games obejmą badania i gromadzenie tradycyjnych gier z 60 krajów, lokalne warsztaty mające na celu zrozumienie samodzielnie zidentyfikowanych potrzeb nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sportowych w zakresie włączenia, a także utworzenie ustrukturyzowanego raportu na temat wybranych i zaadaptowanych tradycyjnych gier.

IRSIE reprezentowali: dr Kazimierz Waluch, dr Agnieszka Muszyńska i Patrycja Jaksim.

 

enti1

enti2enti3enti4

enti5enti6enti7enti8enti9enti10enti11enti12enti13enti14enti15

Warsztaty o TSG z Coach Pro w ramach projektu Enti Games

W dniach 6-7 kwietnia br. odbyły się we Wrocławiu warsztaty, podczas których przeprowadzono badanie z udziałem grupy fokusowej, realizowane w ramach projektu ENTI GAMES. Badanie, pod kierownictwem dr Anny Ostrowskiej-Tryzno, miało na celu zidentyfikowanie potrzeb nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów oraz instruktorów sportu w zakresie wykorzystania Tradycyjnych Gier Sportowych (TSG) w procesie edukacji i treningu. Zebrane wyniki posłużą do przygotowania raportu, w którym zostaną określone rekomendacje dostosowania TSG dla różnych grup dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii inkluzywności.
 
Podczas dyskusji z uczestnikami spotkania oraz w trakcie rozmów kuluarowych podjęto próbę określenia najistotniejszych potrzeb pojawiających się w pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie w aspekcie ograniczeń w dostępie do aktywności fizycznej. Spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych było możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy partnerskiej z zespołem CoachPro, który reprezentowali Artur Skrzypaszek i Piotr Szałek.
 
Enti Games
 
enti games 2
 
enti games 6
 

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media