Projekty Archiwalne

STYLE

STYLE

Sport Tradition Youth Linked Elderly (STYLE)
Call: Erasmus+ Sport 2020 (EAC/A02/2019)
Reference Number: 622833-EPP-1-2020-1-RO-SPO-SSCP
Project Duration: 18 months (1/1/2021 – 30/6/2022)
Topic addressed: Promote European traditional sports and games
Project Reference: 622833-EPP-1-2020-1-RO-SPO-SSCP
EU Grant: 56.900,00 EUR


Partners:
ASOCIAŢIA A.S.E.L. RO - ASOCIATIA A.S.E.L. RO (A.S.E.L. RO), Romania – Coordinator
Savez Sport za sve Vojvodine - Association Sport for all Vojvodin (SSV), Serbia
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji /Institute for the Development of Sport and Education/ (IRSIE), Poland
Institoyto Koinonikis Kainotomias Kai Synoxis, Greece
Kiyikoy Nature Sports Club Association (KIYIDOSK), Turkey

Web: http://style-project.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/STYLE-Sport-Tradition-Youth-Linked-Elderly-107672665080556/

Sporting Tradition Youth Linked Elderly (STYLE) is an innovative sport and tradition based project that strives for European Union (EU) targets achievement as it is aligned with societal role of sport, humans development through sport and it promotes the social inclusion with the greater protection of the moral and physical integrity of sportspeople.The main objective of the current project is to offer added value and alter the current way of sporting in children’s gaming, by blending the Traditional Sports and Games (TSG) of five European countries (Romania, Serbia, Poland, Greece and Turkey) and adding modifications for learning and hazards' dealing. Main scope of the project is to find the best combination between sporting and exercising for both Young Europeans and Elderly Europeans, under the umbrella of joy, tradition preservation, learning through morals and customs that the traditional games illustrate. Furthermore, the current project will not only concentrate on children’s beneficial outcomes but also, it will awake and exercise a big community part, the elderly. Elderly will consist the source for the data concentration-explanation of TSG that will be used as the reference and the starting base point for the new games, the outcome of the project. Each European countries’ diversity, unique specifications, dissimilar history and common characteristics, will play an important role for games' formulation.The results of STYLE will be added in a e-Handbook with basic outcome sections, among others:1. 7-10 new modified games and basis TSG, categorized by the target achieved; (and folk dances)2. Same games but modified for the elderly to play and sport themselves in the most feasible way. STYLE will be the milestone leading the EU targets even closer to the fulfillment as it is imperative project for future improvement by preserving the tradition of the past in an innovative way of wide target group sporting and EU upgrading.

ASEL logoSSZSV Logo JPG cmyklogo1FF Eng 08 1Kiyidosk logo

 

 

Pierwsze spotkanie projektowe STYLE w Bukareszcie, w Rumunii 21-22.09.2021 r.

Razem z partnerami z Serbii, Grecji i Turcji i Rumunii rozpoczęliśmy prace przy projekcie Sporting Tradition Youth Linked Elderly.

STYLE to innowacyjny projekt oparty na sportach tradycyjnych. Jego głównymi celami są przygotowywania i promowanie działań sportowych zarówno dla młodych Europejczyków, jak i seniorów pod parasolem radości, pielęgnowania tradycji, uczenia się poprzez obyczaje i wartości, które niosą sporty tradycyjne.

Każdy z partnerów zaprezentował swoją organizację oraz omówiliśmy działania projektowe: merytoryczne i sportowe na najbliższe miesiące.

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus +.

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji reprezentowali dr Bartosz Prabucki, ekspert IRSIE ds. sportów i gier tradycyjnych oraz Patrycja Jaksim, PR Manager IRSIE.

Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w Serbii.

rumunia1

rumunia2

 

rumunia3

 

Zgodnie z kalendarzem projektowym programu STYLE - Sport Tradition Youth Linked Elderly, którego głównym celem jest integracja międzypokoleniowa poprzez sporty i gry tradycyjne, w dniach 18-19 października w Nowym Sadzie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie organizacji partnerskich, w którym uczestniczyły zespoły projektowe z Rumunii, Grecji, Polski, Turcji i Serbii.

W pierwszym dniu spotkania partner goszczący - Savez sport za sve Vojvodine zorganizował wizytę przedstawicieli organizacji partnerskich w Samorządzie AP Wojwodiny – Wojewódzkim Sekretariacie ds. Sportu i Młodzieży, a następnie Wydziale Sportu i Wychowania Fizycznego Uczelni Nowego Sadu i Centrum Biznesu Sportowego Wojwodiny.

Po wizycie w instytucjach partnerzy zaprezentowali tradycyjne sporty i gry swoich krajów, a następnie omówili elementy podręcznika E, który zostanie przygotowany w kolejnym okresie.

Drugi dzień spotkania upłynął pod znakiem dyskusji pomiędzy zespołami projektowymi na temat zarządzania projektami, koordynacji pozostałych działań projektowych, standardów, ram czasowych i oczekiwanych rezultatów, po których uczestnicy zwiedzili Wojewódzki Instytut Sportu i Medycyny Sportowej.

W spotkaniu projektowym wzięli udział dr Bartosz Prabucki, ekspert IRSIE d.s. sportów i gier tradycyjnych oraz Patrycja Jaksim, PR Manager IRSIE.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Turcji.

serbia1

serbia2

serbia10

 

serbia6

serbia11

 

serbia12

 

 

 

serbia13

 

 

 

Głównym celem projektu STYLE było zaoferowanie wartości dodanej i zmiana obecny sposób uprawiania sportu w grach dla dzieci, łącząc tradycyjne sporty i gry z pięciu krajów europejskich (Grecja, Polska, Rumunia, Serbia i Turcja) i dodanie modyfikacji dla potrzeb osób starszych. Ponadto znalezienie najlepszego połączenia sportu i ćwiczeń dla młodych i starszych Europejczyków, pod parasolem radości, zachowania tradycji, nauki poprzez moralność i zwyczaje, które ilustrują tradycyjne gry.

Zapraszamy do zapoznania się z e-podręcznikiem, który powstał w ramach projektu STYLE i zawiera 26 gier tradycyjnych z modyfikacjami na potrzeby osób starszych oraz 5 tańców z 5 krajów europejskich.

Tradycyjne gry i zabawy (TSG) są wartościowym i wspaniałym sposobem spędzania wolnego czasu.

Różnorodność każdego kraju europejskiego, wyjątkowe specyfikacje, odmienna historia i wspólne cechy odegrały ważną rolę.

Warto wiedzieć, że sporty tradycyjne to:

a) Zdrowie. Udowodniono naukowo, że TSG może mieć pozytywny wpływ na stan fizyczny, psychiczny i zdrowia społecznego,

b) Edukacja.

TSG uczą się odpowiedzialności, współpracy, pracy zespołowej, logicznego myślenia, analizowania złożone sytuacje, znajdowanie rozwiązań, wygrywanie i znoszenie porażek itp.,

c) Rekreacja.

Te gry to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu, relaks, zapomnienie codziennych obowiązków i problemów oraz odzyskać siły witalne i dobry nastrój,

d) Integracja i integracja społeczna.

GTS, gdy są odpowiednio dobrane i przygotowane, są wspaniały sposób na integrację ludzi i włączenie wielu grup do aktywności fizycznej, np. osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie, dzieci, kobiety lub osoby starsze.

Odnosząc się do ostatniej wartości TSG, sporty i gry mogą być idealnym sposobem integracji społecznej między pokoleniami – młodzieżą i osobami starszymi.

 

ehandbook style

 

POBIERZ BEZPŁATNIE E-PODECZNIK STYLE_Handbook.pdf

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media